ROTICS PRZEMYSŁ 8.0
robotyzacja bez ograniczeń
ROTICS - technology of the future
ROTICS Przemysł 8.0©
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI


Dzięki ROTICS Przemysł 8.0©, Twoja firma produkcyjna stanie na obecnie najwyższym światowym poziomie zaawansowania technologicznego. Dzięki ROTICS Przemysł 8.0© Twoja fabryka będzie działać szybciej, jakościowo lepiej i nie będzie ograniczona do ustalonych ram, w których mieści się Przemysł 4.0.

Korzyści z wdrożenia systemu ROTICS Przemysł 8.0© są widoczne już od pierwszego uruchomienia linii produkcyjnej. Nasi specjaliści udowodnią Tobie, że zyskasz znaczące oszczędności finansowe na energii elektrycznej, niepotrzebnych przestojach, z powodu braku pracowników oraz na wszelkich innych mediach, które są niezbędne w Twojej firmie.

Inżynierowie ROTICS tak zaprojektowali ROTICS Przemysł 8.0©, że mają pełny nadzór razem z Tobą nad całą linia produkcyjną. Wszelkie losowe przypadki i ewentualne usterki będą naprawiane w błyskawicznym czasie, ponieważ czas reakcji naszych specjalistów jest skrócony do minimum.

Technologia i roboty, których użyjemy w Twoim przedsiębiorstwie stoją na najwyższym światowym poziomie tak aby ich możliwości były rozwojowe. Nasi dostawcy to światowi liderzy, którzy na wszystko udzielają wymaganych gwarancji. Przedstwiciele naszych dostawców pozostają w stałym kontakcie ze specjalistami ROTICS.
NIEWYOBRAŻALNE KORZYŚCI

ROTICS - przemysł ósmej generacji

Po wprowadzeniu ROTICS Przemysł 8.0©, uzyskasz korzyści materialne i niematerialne w Twojej firmie. Co do nich należy?
  • oszczędności z tytułu zapotrzebowania na media,
  • oszczędności w eksploatacji maszyn i urządzeń,
  • działanie linii non stop,
  • redukcja etatów,
  • zautomatyzowane sterowanie całym procesem produkcji,
  • monitorowanie pracy maszyn,
  • szkolenia pracowników,
  • dostęp do każdego etapu procesu produkcji,
  • ergonomiczne stanowiska pracy,
  • ROTICS CARE na każdym etapie projektu.
ROTICS - technology of the future
Oficjalnym partnerem technologicznym ROTICS jest Grupa GALERIS©. Grupa GALERIS© jest implementatorem systemu internetowego ROTICS - technology of the future. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2019.
Grupa GALERIS